آخرین اخبار و رویدادهای معاونت جوانان
تشکیل تیم های امدادی
فعالیت های امدادی به فعالیت هایی اطلاق می گردد که منجر به ایجاد آمادگی داوطلبان جهت ارائه خدمات به آسیب دیدگان از حوادث و سوانح می گردد.
 
داوطلبان به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
 • حداقل سن 15 سال
 • گذراندن دوره امداد و کمک های اولیه(32 ساعته) با موفقیت
 • تأئید مقام مافوق مربوطه
 
امدادیار ارشد:
 • سپری شدن حداقل شش ماه از رده امدادیاری
 • گذراندن دوره های بازآموزی(10 ساعته)
 • مشارکت فعال در اردوهای امدادی،تمرینات و رژه ها
 • تأئید مقام مافوق مربوطه
 
امدادگر:
 • سپری شدن حداقل سه ماه از رده امدادیار ارشد
 • معرفی به سازمان امداد و نجات جهت گذراندن دوره امداد تکمیلی و دیگر آموزش های لازمه
 • تأئید مقام مافوق مربوطه
 
 
تیم امدادی
 • تیم امدادی شامل 33 نفر از اعضاء آموزش دیده می باشد که بر اساس ساختار تشکیلاتی مصوب سازمان امداد و نجات تشکیل و به فعالیت می پردازند.
 
شرایط تشکیل تیم امدادی :
 • حداقل سن 16 سال تمام
 • گذراندن موفقیت آمیز دوره امداد عمومی
 • وجود حداقل 33 نفر عضو علاقه مند با شرایط فوق
 • رعایت استانداردهای تیم های امدادی
 • رعایت سهمیه مشخص شده برای هر استان از سوی سازمان جوانان