آخرین اخبار و رویدادهای معاونت جوانان
اطلاعات تماس با ما
تلفن: 2865506 0411
نمابر: 2891177 0411
آدرس: تبريز، شهرک امام، خيابان هلال احمر، جنب بازار امير کبير ، مجتمع فرهنگی، اداری ، ورزشی معاونت امور جوانان هلال احمر استان آذربايجانشرقی