آخرین اخبار و رویدادهای معاونت جوانان
آموزشهای امدادی و غیر امدادی
آموزش های امدادی
اردو های جهادی:
ارتقای دانش و مهارت های عملی روستاییان در زمینه امداد و کمک های اولیه و برگزاری حداقل یک دوره کلاس آموزشی
 
طرح طاها:
طرح آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه برای عموم به ویژه جوانان و آموزش 25 ساعت کلیات امداد و کمک های اولیه به حداقل 500000 نفر در طول سال در سراسر کشور
 
امدادي طرح اوقات فراغت تابستان:
هدف از طرح،استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و آموزش کلیات امداد و کمک های اولیه به جوانان و نوجوانان و ایجاد آمادگی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه می باشد.
این طرح در مراکز جوانان و در فصل تابستان هر ساله با فراخوان اعضاء از 20 خرداد تا 31 خرداد و شروع کلاس ها از 3 تیر آغاز می گردد.
 
آموزش امداد در خوابگاه های دانشجویی به مناسبت 16 آذر روز دانشجو:
هدف از طرح توسعه آموزش امدادی و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان ساکن خوابگاه و کسب آمادگی لازم در برابر حوادث و بلایا